Een mooi en gezond gebit voor iedereen, dat is ons doel!

Huisregels

Wij hebben een aantal huisregels opgesteld om transparant en efficiënt te kunnen werken.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Behandelvoorstel

Gedurende het eerste consult wordt u uitgebreid geïnformeerd over de  mogelijkheden passend bij uw gebitsstatus. Ter onderbouwing van een behandelvoorstel worden er röntgenfoto’s gemaakt die tevens nodig zijn indien er een aanvraag voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. Aan de hand van de bevindingen wordt uw huidige tandheelkundige situatie, het verloop van de voorgestelde behandeling en de tijd die hiervoor nodig is besproken. Op verzoek wordt er vooraf een begroting opgesteld.

Wachttijden

Binnen onze praktijken werken meerdere behandelaars, deze werken allemaal met een eigen agenda. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand later komt eerder wordt binnengeroepen, wij zijn u dan niet vergeten maar deze persoon komt dan bij een andere behandelaar.
Door omstandigheden (zoals een spoedgeval en of uitloop van de behandelaar) kan het voorkomen dat u later wordt binnengeroepen dan uw daadwerkelijk afspraak staat ingepland. Uiteraard doen wij er alles aan om de wachttijden te minimaliseren. Mocht het echter toch voorkomen dat u van mening bent dat u te lang moet wachten dan kunt u aan de balie informeren. Samen met u kunnen we dan bekijken of u wenst te wachten of dat wij een nieuwe afspraak voor u inplannen.

Vergoeding zorgverzekeraar bij een tandeloze kaak

Indien er sprake is van een tandeloze kaak zullen wij een aanvraag bij uw zorgverzekeraar indienen als u daar volgens het vastgestelde plan ook aanspraak op kan maken.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is hoort u het telefoonnummer van de spoedpost in Eindhoven op het antwoordapparaat. U kunt ook kijken op de pagina Spoedafspraak.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Roer Mondzorg

Schepersweg 2
6049 CV Herten
Nederland

Tandartspraktijk Postert

Hoofdstraat 180
6061 CH Posterholt
Nederland

Inschrijven

We kijken er naar uit om u te mogen helpen!

Geboortedatum:
Geslacht:

Inschrijven

We kijken er naar uit om u te mogen helpen!
Geboortedatum:
Geslacht: